ISO 45001 Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir?

Aşan Danışmanlık olarak ISO 45001 iş sağlığı ve iş güvenliği sertifikası alabilmeniz için verdiğimiz eğitimlerde de bu konudan

sıkça bahsetmekteyiz. Fakat ISO 45001 belgesini almanın işletmelere faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İşletmelerde çalışan personelleri olası tehlikelere karşı daha bilinçli hale getirerek olumsuz durumlara karşı her zaman korur.
  • Beklenmedik üretim ve iş gücü kayıplarının önüne geçerek tasarruf sağlar.
  • Çalışma ortamını iyileştirerek ve çalışma için gerekli ortamı sağlayarak işçi sağlığı ve iş güvenliğini arttırmak için gerekli tüm süreçlerdeki performansı güçlendirir.
  • Oluşturulmuş olan standart sistemini devamlı iyileştirerek üretimin durmasını engeller.
  • Daha güvenli iş uygulamaları ile çalışan personellere daha güvenli ve daha sağlıklı bir iş ortamı hazırlamış olur.
  • Olası tehlikelerin sonucu olarak gerçekleşebilecek iş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçer.
  • Olası can ve mal kayıplarının önüne geçerek zamanı en iyi şekilde kullanmayı sağlar.
  • Sistematik ve resmi saptamalar ile yasal düzenlemelere uygun hareket eder.
  • Yasal düzenlemelere uyum sağlayan bir standart olduğu için denetim ve kontrol sonrası herhangi bir yaptırım ile karşı karşıya kalmaz.
  • Uluslararası gerekliliklerin bütününden ortaya çıkan bir standarda sahip olduğu için dünyanın her yerinde saygın bir marka olarak isim yapar.