ISO 45001 Belgesini Kimler Alabilir?

Temelde bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi olan ISO 45001 belgesini kimler alabilir sorusunu şöyle cevaplayabiliriz; 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanan ISO 45001 standardı, belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmeler için değildir. İşletmenin kamu sektörü veya özel sektör olması da önemli değildir. Ayrıca işletmenin eleman sayısı, üretim kapasitesiyle de ilgili olan bir durum değildir.

En kısa şekliyle üretim faaliyetleri esnasında, olası işletme kaynaklı iş kazaları ve meslek hastalıkları riski olan ve bu risklerin önüne geçmek isteyen hemen hemen her sektörden ve her büyüklükteki işletmeler, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni işletmesine kurabilir.  Ve bu standardın şartlarını yerine getirdiği takdirde ISO 45001 belgesini alabilir.

Fakat işletmelerin yalnızca ISO 45001 standardını uygulamaları bu belgeyi almaları için yeterli olmamaktadır. Standardı uygulamalarının yanı sıra bu sistemi denetim altında tutmak, tüm riskleri ortadan kaldırmak için iyileştirme hareketlerinde bulunmak ve bu aşamaların devamlı olarak sürekliliğini sağlamaları gerekmektedir. Zaten temelinde Kalite Yönetim Sistemi olduğu için bilinen planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü bu sistem için de gereklidir. Bu döngüyü oluşturarak devam ettiren ve belgeyi alan işletmelerin belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Ve her yıl ara denetimlerle bu uygulamanın sürdürüldüğünün kanıtlanması gerekmektedir.

ISO 45001 belgesi işletmelere hangi sektörde ve hangi büyüklükte olurlarsa olsun daha verimli çalışma ve piyasada rekabet gücünü arttırma da yardım eden bir belgedir.

Teklif Alın