ISO 45001 ile OHSAS 18001 Arasında Ne Gibi Farklılıklar Var?

Çalışma hayatında yer alan olası tehlikeleri, işletme kaynaklı kaza olasılıklarını ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek amacıyla ilk olarak İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından OHSAS 18001 yayınlanmıştır. Fakat sonradan 12 Mart 2018 tarihinde OHSAS 18001’ in yerine ISO 45001 yayınlanarak iş güvenliği konusunda küresel bir standart oluşturulmuştur. Fakat temelde aynı olan bu iki standardın belli başlı farklılıkları da bulunmaktadır.

ISO 45001 ile OHSAS 18001 arasındaki temel farklılıkları şöyle sıralayabiliriz:

  • OHSAS 2018, işletmeler içerisinde yer alan bölümlerin görüşlerini ve iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki düşüncelerini ve önerilerini çok fazla dikkate almazdı. Fakat 2018 yılında ISO 45001’ in yürürlüğe girmesinin ardından ISO 45001, işletmelerde yer alan herhangi bir bölümün iş sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki fikirlerini ve önerilerine daha fazla önem vermeye başladı.
  • ISO 45001, OHSAS 18001’ in aksine işletmelerde çalışan personellerin daha güvenilir ve daha sağlıklı bir ortamda işlerini yürütebilecekleri bir ortam oluşmasının uygulanışı arttırmıştır.
  • Şeffaf bir yönetim anlayışı OHSAS 18001’ in aksine ISO 45001 ile birlikte uygulanmaya başlamıştır ve daha başarılı olmuştur.
  • OHSAS 18001 sadece riskler ile ilgilenirken; ISO 45001 hem olası riskleri hem de bu riskleri çözmeye yönelik fırsatları bir bütün olarak ele alır.
  • ISO 45001 ile birlikte daha proaktif bir yönetim sistemi yürürlüğe girmiştir.