ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada hangi sektörden olursa olsun birçok çalışan iş kazaları ya da meslek hastalıkları yüzünden hayatını kaybetmekte, yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Ve bu konuda her ülke kendince yasal yaptırımlar uygulamakta, işletmelerin denetimlerini arttırmakta ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için yasal yaptırımlar uygulamaktadır. Fakat ne yazık ki bu uygulamalar olası tehlikeler açısından her ne kadar az da olsa işe yarasalar da hala daha iş kazalarının önüne geçilebilmiş değildi.

Sonraları bu konuda ilk olarak İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından OHSAS 18001 işçi güvenliği ve iş güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlanarak 20 yılı aşkın bir süredir uygulanmaya başlanmıştı.

Ancak Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), OHSAS proje grubu tarafından yapılan öneriyi dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni bir standart geliştirme çalışmalarına başladı ve 12 Mart 2018 yılında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını yayınladı. Temelde birbirine çok yakın olan OHSAS 18001 ile ISO 45001’i birbirinden ayıran temel özelliklerden birisi de, ISO 45001’in olası riskleri daha kapsamlı olarak değerlendirmesi ve ardından çözüm yolları arayarak bu gibi tehlikeleri ortadan kaldırması için daha aktif bir yaklaşım sergilemesidir.

Kısacası işletmelerde oluşabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yayınlanan standart ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardıdır.

Teklif Alın