ISO 45001 Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Uzun yıllardır süre gelen ve hani sektör de olursa olsun bir işletmede üretim esnasında ve yapılan iş kaynaklı meydana gelebilecek olası kazalardan muzdarip olan hatta bazı çalışanların hayatını kaybetmesine neden olan iş kazaları ve meslek hastalıkları vardır. Ve bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği için farklı standartlar ve yasal yükümlülükler ortaya atılmıştır. Genel amaç hep aynı olmuştur fakat önceleri tüm bu amaçlar bütünü bir çatı altında toplanarak bir standart haline getirilmediğinden ve bir ihtiyaç haline geldiğinden ötürü ilk başta İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından OHSAS 18001 yönergeleri yayınlanmıştır.

İşte tam da bu yüzden ortaya çıkarılan ISO 45001 standardından önce 20 yılı aşkın süredir yürürlülükte olan İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından tanıtılan OHSAS 18001 yönergeleri vardı. Fakat sonrasında OHSAS 18001’ in yerine uluslararası bir geçerliliği olan ISO 45001 standardı kabul edildi ve yayınlandı. ISO 45001 standardının yürürlüğe girme tarihi ise 12 Mart 2018’ dir. Bu tarihten itibaren OHSAS 18001 yerine ISO 45001 yürürlüğe girmiştir.

Teklif Al