ISO 45001 Standardı Ne İşe Yarar?

Hali hazırda bulunan ve 20 yılı aşkın bir süredir sürdürülen OHSAS 18001 standardı yerine hazırlanan ve yürürlüğe koyulan ISO 45001, 2018 yılının Mart ayında yürürlüğe girmiştir. Uluslararası platformlarda geçerliliği olan ISO 45001 standardı aynı zamanda benzer amaçlara hizmet etmiş olan TSE 18001’ in yerine de kullanılmaya başlanmıştır.

ISO 45001 standardının temel amacı, her ülkenin kendi kara suları içerisinde yer alan ve her ülkede kendince değişim gösteren genel geçer standartların yerine, küresel çapta yaşanan benzer iş sağlığı ve güvenliği endişelerini ortadan kaldırarak çalışanlar için iyi bir çalışma ortamı hazırlamaktır.

ISO 45001, işletmenin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın her sektörde yer alan çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

ISO 45001’ in maddeleri nelerdir?

  • Kapsam
  • Atıf yapılan dokümanlar/standartlar
  • Çalışma ortamlarında iyileştirme
  • Standarda uygunluğun incelendiği performans testi
  • Operasyon
  • Liderlik
  • Destek/yardım
  • Kuruluşun bağlamı
  • İşletmeyi standarda uygun olarak organize etme
  • Gerekli ve bilinmesi gereken terimler ve tanımlar

Tüm bu yazılan maddeler bir işletmede olması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim İlkelerinin doğru bir şekilde kurulumunu ve uygulanabilmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuştur. Zaten ana amaç, olası tüm tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri en aza seviyeye indirgeyerek, yapılması planlanan işin verimliliğini ve uygun sağlık koşullarını arttırmaktır.

Teklif Alın