ISO 45001’in Temel Prensipleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği, işletmelerin iş gücü ve üretim verimliliğini arttıran önemli bir faktördür. Bundan dolayı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel prensibi, işletmede yer alan yönetici ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli olmalarının gerektiğidir. Ve bu durum neticesinde işletmenin iş gücü artar, rekabet gücü artar ve saygınlığı yükselir.

ISO 45001 sisteminin ikinci prensibi işletmenin karşı karşıya olduğu, bütün olası tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi ve bu konuda önlemlerin alınarak uygulanmasıdır. Gerçekleşmesi muhtemel olan riskler tespit edilmeden faaliyet göstermek, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebebiyet vermektedir. Tehlike yaşandıktan sonra önlem almak geç kalınmış bir adım olduğu için bu prensip çok büyük bir önem arz etmektedir.

ISO 45001 sisteminin üçüncü prensibi ise dokümantasyon çalışmalarının yapılıyor olmasıdır. Bütün süreçlerin belgelendirilmiş olması, olası iş kazası risklerinin tespit edilerek gerekli önlemlerin erkenden alınabilmesi açısından çok önemlidir. Fakat sadece aşamaların yazılı hale getirilmesi yetmemektedir. Belgelendirilmiş olmasının yanı sıra bütün faaliyetlerin bu aşamalara uygun bir şekilde yapılmış olması da çok önemlidir. Aslında ISO 45001 belgesi alındıktan sonra yapılan ve zorunlu olan ara denetimler bunu sağlamak içindir.

Aslına bakarsanız ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, yasal yükümlülüklere uyum sağlamak açısından önemli bir araçtır. Sistem denetim altında tutulan ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefler. Ve bu sistem tamamen risklerin analiz edilmesi prensibine dayanmaktadır.